מתחילים

לעבוד

הסכמי פרסום

הסכמי פרסום

הסכם הקדשה

הסכם הקדשה

אישור הדפסה

אישור הדפסה

חלוקת מפרסמים

חלוקת מפרסמים

הוראות למשלוח קבצים

הוראות למשלוח קבצים

לוח עברי - קובץ וורד

למילוי הקדשות תשע"ט

לוח לועזי - קובץ וורד

למילוי הקדשות תש"פ

טופס העדפות

עמוד זה יהיה
זמין עבורך רק לאחר שתסיים
את הליך ההזמנה

פריסה שנתית

קובץ להדפסה ע"ט

בחירת דגמי לוח

זמין לעיונכם

ריבועי צבע

לבחירה

מגוון הצעות למכתבי פתיחה ורשימת פעילויות

מתחילים

לעבוד

לוח עברי - קובץ וורד

למילוי הקדשות תש"פ

טופס העדפות

עמוד זה יהיה
זמין עבורך רק לאחר שתסיים
את הליך ההזמנה

פריסה שנתית

קובץ להדפסה תש"פ

פריסה שנתית לוח לועזי

קובץ להדפסה תש"פ

בחירת דגמי לוח

זמין לעיונכם

ריבועי צבע

לבחירה

מגוון הצעות למכתבי פתיחה ורשימת פעילויות

bmh@spotnik.co.il מרגליות הפקות שיכון חב"ד 7/19 לוד, מיקוד 7132124 | טל (רב קווי): 08-9227018 | פקס: 08-6644344 | מייל

לוח עברי - קובץ וורד

למילוי הקדשות תש"פ

פריסה שנתית תש"פ

לוח עברי - קובץ להדפסה

ריבועי צבע לבחירה

בחירת דגמי לוח
זמין לעיונך

הסכמי פרסום

חלוקת מפרסמים

הוראות למשלוח קבצים

הסכם הקדשה

לוח לועזי-קובץ וורד

למילוי הקדשות תש"פ

פריסה שנתית תש"פ

לוח לועזי - קובץ להדפסה

טופס העדפות

 מגוון הצעות למכתבי פתיחה

ורשימת פעילויות

אישור הדפסה

עמוד זה יהיה זמין עבורך
רק לאחר שתסיים
את הליך ההזמנה