המתנות שאתה זכאי לקבל בהזמנת לוח שנה

...אם הזמנת אלף לוחות ומעלה - בחר את המתנה שלך

בכמות קטנה, תוכל לבחור את כל המתנות במחיר הנמוך של לקוחות הלוח שנה - לא חינם

מגנטים

 500

קופות צדקה

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו

!מתנה של 500 ש"ח הנחה

עלות ליחידה 7.5 ש"ח במקום 8.5 ש"ח ליחידה + מע"מ

לבחירתכם מגוון רחב של דוגמאות

 

 

 

 100

תעודות הקדשה

תעודות צבעוניות עם שם התורם וההקדשה שהופיע בלוח

כל תורם הקדשה יקבל מכם תעודה בעיצוב שתבחרו עם שמו, היום שהקדיש בלוח וההקדשה. אתם תקבלו מאיתנו טבלה למילוי השמות, התאריך וההקדשה - ואנו נמקם את הכיתוב במקום ונדפיס עבורכם את התעודות

לבחירתכם מגוון דוגמאות

אם תרצו להזמין כמות נוספת העלות ליחידה היא 2.5 ש"ח כולל מע"מ

ניתן להזמין מתנה זו כמתנה

נוספת

מתנת בונוס

מגנטים

 300

מגנטים זמני השבת

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו

!חינם 300 מגנטים במתנה

גודל המגנט 10/22 ס"מ או 14/15 ס"מ - בצבע מלא

לבחירתכם מגוון רחב של דוגמאות

אם תרצה להזמין כמות נוספת העלות ליחידה היא 1.75 ש"ח כולל מע"מ

 

 

מעטפות לכפרות

1000

מעטפות לפדיון כפרות

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו

!חינם 1000 מעטפות לפדיון כפרות - בצבע מלא

ההזמנה היא לכמות של 3,000 מעטפות, מתוכם אתם מקבלים 1000 חינם.
ניתן להזמין מתנה זו עד ר"ח אלול בלבד

לבחירתכם מגוון רחב של דוגמאות

פליירים

עיצוב פלייר חינם

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו

!עיצוב פלייר לפעילות שלך - חינם

לבחירתכם מגוון רחב של דוגמאות

ניתן להזמין ולממש מתנה זו במהלך כל השנה

רולאפ

עיצוב והדפסת רולאפ

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו

!חינם עיצוב והדפסה של מתקן תצוגה

ניתן להזמין ולממש מתנה זו במהלך כל השנה

 

bmh@bmh770.com מרגליות הפקות שיכון חב"ד 7/19 לוד, מיקוד 7132124 | טל (רב קווי): 08-9227018 | פקס: 08-6644344 | מייל

...אם הזמנת אלף לוחות ומעלה בחר את המתנה שלך

בכמות קטנה, תוכל לבחור את כל המתנות במחיר הנמוך של לקוחות הלוח שנה - לא חינם

מתנת בונוס

בנוסף למתנה נוספת לבחירתכם

 100

תעודות הקדשה

תעודות צבעוניות עם שם התורם וההקדשה שהופיע בלוח

כל תורם הקדשה יקבל מכם תעודה בעיצוב שתבחרו עם שמו, היום שהקדיש בלוח וההקדשה אתם תקבלו מאיתנו טבלה למילוי השמות, התאריך וההקדשה - ואנו נמקם את הכיתוב במקום ונדפיס עבורכם את התעודות

לבחירתכם מגוון דוגמאות

אם תרצו להזמין כמות נוספת
העלות ליחידה היא 2.5 ש"ח כולל מע"מ

 

 

מגנטים

 500

קופות צדקה

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו 500 ש"ח הנחה

עלות 7.5 ש"ח לקופה במקום 8.5 ש"ח לקופה + מע"מ

לבחירתכם מגוון רחב של דוגמאות

 

 

 

מגנטים

 300

מגנטים זמני השבת

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו 300 מגנטים במתנה

גודל המגנט 10/22 ס"מ
או 14/15 ס"מ - בצבע מלא

לבחירתכם מגוון רחב של דוגמאות

אם תרצה להזמין כמות נוספת
העלות ליחידה היא 1.75 ש"ח כולל מע"מ

 

 

מעטפות לכפרות

 1000

מעטפות לכפרות

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו חינם 1000 מעטפות לפדיון כפרות - בצבע מלא

ניתן להזמין מתנה זו עד ר"ח אלול בלבד

בהזמנת 3000 מעטפות תקבל מאתנו 1000 יחידות חינם

לבחירתכם מגוון רחב של דוגמאות

פליירים

עיצוב חינם

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לעיצוב פלייר - חינם

לבחירתכם מגוון רחב של דוגמאות

ניתן להזמין ולממש מתנה זו במהלך כל השנה

רולאפ

עיצוב והדפסה חינם

בהזמנת לוח שנה אתה זכאי לקבל מאתנו עיצוב והדפסה של מתקן תצוגה

ניתן להזמין ולממש מתנה זו במהלך כל השנה