!הלוח הרגיל - לוח שמצליח כבר שנים

הלוח בגודל 22/23 ס"מ מודפס עבורכם בצבע מלא על נייר איכותי בגימור מושלם

לידיעתכם

בהזמנה מעל 3,000 עותקים

אתם זכאים לקבל בחלק העליון

כל חודש 3 תמונות פעילות

גם אם הזמנתם פחות לוחות ואתם רוצים

את התמונות שלכם בלוח

.בתוספת של 1,000 ש"ח - זה אפשרי

 

:לבחירתכם

תמונות סטודיו

איכותיות ומושקעות

עם תמונה איכותית של הרבי

.בכל חודש

או תמונות הרבי בלבד

 

?לחץ על התמונות הקטנות בכדי לגלות מה מכיל הלוח שנה של מרגליות

bmh@bmh770.com מרגליות הפקות שיכון חב"ד 7/19 לוד, מיקוד 7132124 | טל (רב קווי): 08-9227018 | פקס: 08-6644344 | מייל

הלוח הרגיל
לוח שמצליח כבר שנים

הלוח בגודל 22/23 ס"מ מודפס עבורכם בצבע מלא על נייר איכותי בגימור מושלם

לידיעתכם

בהזמנה מעל 3,000 עותקים

אתם זכאים לקבל בחלק העליון

כל חודש 3 תמונות פעילות

 

בכמות קטנה יותר זה אפשרי

.בתוספת של 1,000 ש"ח

:לבחירתכם

תמונות סטודיו

איכותיות ומושקעות

עם תמונה איכותית של הרבי בכל חודש

או תמונות הרבי בלבד

 

גלול ימינה ושמאלה בכדי לגלות
מה מכיל הלוח שנה שלך